(1)
Kopiec, P. Teologia Minjung Jako Problem Nie Tylko Ekumeniczny. kst 2018, 117-131.