(1)
Wąsik, W. Instytucja Rodziców Chrzestnych W Kościele łacińskim Od Soboru Trydenckiego Do Kodeksu Prawa Kanonicznego Z 1917 R. kst 2018, 243-261.