(1)
Cichoń, M. Vita Sancti Medardi Jako Utwór Hagiograficzny Przełomu Antyku I średniowiecza. kst 2018, 7-22.