(1)
Hołda, M. Doskonałe Przekonania Religijne. kst 2017, 151-164.