(1)
Anozie, C. Cuda Jezusa Jako Wiarygodny środek Objawienia Bożego W Perspektywie Teologii Fundamentalnej. kst 2017, 75-90.