Pawlak, A. (2017). Potrzeba religii. Dynamika praktyk religijnych i rytualnych. Red. Zdzisław Kupisiński SVD. Lublin: Wydawnictwo KUL 2015 ss. 438. - recenzja. Kieleckie Studia Teologiczne, (16), 311-316. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/1071