Czerkawski, J. (2017). Przekaz wiary Kościoła a współczesne media. Kieleckie Studia Teologiczne, (16), 107-124. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/1432