Kopiec, P. (2018). Teologia minjung jako problem nie tylko ekumeniczny. Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 117-131. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/1733