Wąsik, W. (2018). Instytucja rodziców chrzestnych w Kościele łacińskim od Soboru Trydenckiego do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r. Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 243-261. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/1771