Nęcek, R. (2018). Przedsiębiorczość i komunikacja bliskości. Wzajemne uwarunkowania w świetle nauczania Kościoła. Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 155-164. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/1775