Gocel, T. (2018). „Pamiętajcie o uwięzionych” (Hbr 13,3) – profesorowie Seminarium Duchownego w Kielcach prześladowani przez władze komunistyczne (1949–1963). Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 293-304. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/1836