Cichoń, M. (2018). Vita sancti Medardi jako utwór hagiograficzny przełomu antyku i średniowiecza. Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 7-22. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/1942