Wąsik, W. (2017). Instytucja rodziców chrzestnych od czasów starożytnych do prawa dekretałów. Kieleckie Studia Teologiczne, (16), 265-284. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/847