JagodziƄski, H. (2017). Arcybiskup Zaleski misjonarz Indii Wschodnich. Kieleckie Studia Teologiczne, (16), 165-177. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/848