Kaleta, A. (2017). Eucharystia w trzeciej chrystofanii (J 21,1-14). Kieleckie Studia Teologiczne, (16), 199-217. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/850