Hołda, M. (2017). Doskonałe przekonania religijne. Kieleckie Studia Teologiczne, (16), 151-164. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/860