Anozie, C. (2017). Cuda Jezusa jako wiarygodny środek Objawienia Bożego w perspektywie teologii fundamentalnej. Kieleckie Studia Teologiczne, (16), 75-90. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/864