Gocel, T. (2017). Wstęp do Kalendarium Seminarium Duchownego w Kielcach. Kieleckie Studia Teologiczne, (16), 19-71. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/875