CZERKAWSKI, J. Przekaz wiary Kościoła a współczesne media. Kieleckie Studia Teologiczne, n. 16, p. 107-124, 20 dez. 2017.