WĄSIK, W. Instytucja rodziców chrzestnych w Kościele łacińskim od Soboru Trydenckiego do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r. Kieleckie Studia Teologiczne, n. 17, p. 243-261, 29 dez. 2018.