Pawlak, Adam. 2017. „Potrzeba Religii. Dynamika Praktyk Religijnych I Rytualnych. Red. Zdzisław Kupisiński SVD. Lublin: Wydawnictwo KUL 2015 Ss. 438. - Recenzj”a. Kieleckie Studia Teologiczne, nr 16 (grudzień), 311-16. https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/1071.