Jędrzejczak, Andrzej. 2018. „Odmienne Rozumienie świętości Ludu Jahwe Przez Mojżesza I Koracha. Analiza Egzegetyczna Lb 16,1-17,1”5. Kieleckie Studia Teologiczne, nr 17 (grudzień), 53-69. https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/1732.