JagodziƄski, Henryk. 2017. Arcybiskup Zaleski Misjonarz Indii Wschodnich. Kieleckie Studia Teologiczne, nr 16 (grudzieƄ), 165-77. https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/848.