Anozie, Casmir. 2017. Cuda Jezusa Jako Wiarygodny środek Objawienia Bożego W Perspektywie Teologii Fundamentalnej. Kieleckie Studia Teologiczne, nr 16 (grudzień), 75-90. https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/864.