Kapias, M. (2018) Cele małżeństwa w tradycji prawosławnej i katolickiej, Kieleckie Studia Teologiczne, (17), s. 85-95. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/1463 (Udostępniono: 18wrzesień2019).