Wąsik, W. (2018) „Instytucja rodziców chrzestnych w Kościele łacińskim od Soboru Trydenckiego do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r”., Kieleckie Studia Teologiczne, (17), s. 243-261. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/1771 (Udostępniono: 18wrzesień2019).