Gocel, T. (2018) „«Pamiętajcie o uwięzionych» (Hbr 13,3) – profesorowie Seminarium Duchownego w Kielcach prześladowani przez władze komunistyczne (1949–1963”), Kieleckie Studia Teologiczne, (17), s. 293-304. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/1836 (Udostępniono: 15wrzesień2019).