Gocel, T. (2017) Wstęp do Kalendarium Seminarium Duchownego w Kielcach, Kieleckie Studia Teologiczne, (16), s. 19-71. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/875 (Udostępniono: 21wrzesień2019).