[1]
J. Czerkawski, Przekaz wiary Kościoła a współczesne media, kst, nr 16, s. 107-124, grudz. 2017.