[1]
W. Wąsik, „Instytucja rodziców chrzestnych w Kościele łacińskim od Soboru Trydenckiego do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r”., kst, nr 17, s. 243-261, grudz. 2018.