[1]
M. Cichoń, Vita sancti Medardi jako utwór hagiograficzny przełomu antyku i średniowiecza, kst, nr 17, s. 7-22, grudz. 2018.