[1]
W. Wąsik, Instytucja rodziców chrzestnych od czasów starożytnych do prawa dekretałów, kst, nr 16, s. 265-284, grudz. 2017.