[1]
C. Anozie, Cuda Jezusa jako wiarygodny środek Objawienia Bożego w perspektywie teologii fundamentalnej, kst, nr 16, s. 75-90, grudz. 2017.