Zębała, P. Dawniej I Dziś - Obrońca Węzła Małżeńskiego W Zwyczajnym Kanonicznym Procesie Małżeńskim. Kieleckie Studia Teologiczne, nr 16, Dec. 2017, s. 285-02, https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/1041.