Pawlak, A. „Potrzeba Religii. Dynamika Praktyk Religijnych I Rytualnych. Red. Zdzisław Kupisiński SVD. Lublin: Wydawnictwo KUL 2015 Ss. 438. - Recenzj”a. Kieleckie Studia Teologiczne, nr 16, Dec. 2017, s. 311-6, https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/1071.