Czerkawski, J. Przekaz Wiary Kościoła a Współczesne Media. Kieleckie Studia Teologiczne, nr 16, Dec. 2017, s. 107-24, https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/1432.