Kopiec, P. Teologia Minjung Jako Problem Nie Tylko Ekumeniczny. Kieleckie Studia Teologiczne, nr 17, Dec. 2018, s. 117-31, https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/1733.