Wąsik, W. „Instytucja Rodziców Chrzestnych W Kościele łacińskim Od Soboru Trydenckiego Do Kodeksu Prawa Kanonicznego Z 1917 R”. Kieleckie Studia Teologiczne, nr 17, Dec. 2018, s. 243-61, https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/1771.