Cichoń, M. Vita Sancti Medardi Jako Utwór Hagiograficzny Przełomu Antyku I średniowiecza. Kieleckie Studia Teologiczne, nr 17, Dec. 2018, s. 7-22, https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/1942.