Wąsik, W. Instytucja Rodziców Chrzestnych Od Czasów Starożytnych Do Prawa Dekretałów. Kieleckie Studia Teologiczne, nr 16, Dec. 2017, s. 265-84, https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/847.