JagodziƄski, H. Arcybiskup Zaleski Misjonarz Indii Wschodnich. Kieleckie Studia Teologiczne, nr 16, Dec. 2017, s. 165-77, https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/848.