Hołda, M. Doskonałe Przekonania Religijne. Kieleckie Studia Teologiczne, nr 16, Dec. 2017, s. 151-64, https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/860.