Anozie, C. Cuda Jezusa Jako Wiarygodny środek Objawienia Bożego W Perspektywie Teologii Fundamentalnej. Kieleckie Studia Teologiczne, nr 16, Dec. 2017, s. 75-90, https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/864.