Gocel, T. Wstęp Do Kalendarium Seminarium Duchownego W Kielcach. Kieleckie Studia Teologiczne, nr 16, Dec. 2017, s. 19-71, https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/875.