Orłowski, Mariusz. „Maryja W świetle Raportu Z Dialogu Katolicko-Zielonoświątkowego Na Płaszczyźnie światowej. Recepcja Ustaleń Mariologicznych Przez Polskich Zielonoświątkowcó”w. Kieleckie Studia Teologiczne, no. 17 (grudzień 29, 2018): 165-179. Udostępniono wrzesień 20, 2019. https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/1712.