Owsiński, Piotr. Zu Konfessionsfragen in Den Ausgewählten Deutschen Dorfwillküren in Polen / O Kwestiach Wyznaniowych W Wybranych Niemieckich Wilkierzach Wiejskich W Polsce. Kieleckie Studia Teologiczne, no. 17 (styczeń 3, 2019): 181-197. Udostępniono wrzesień 20, 2019. https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/1714.