Anozie, Casmir. Cuda Jezusa Jako Wiarygodny środek Objawienia Bożego W Perspektywie Teologii Fundamentalnej. Kieleckie Studia Teologiczne, no. 16 (grudzień 20, 2017): 75-90. Udostępniono listopad 13, 2019. https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/864.