KST to rocznik wydawany przez Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach od r. 2002. Wersją pierwotną czasopisma „Kieleckie Studia Teologiczne” jest wersja papierowa. Na stronie internetowej „Kieleckich Studiów Teologicznych” istniejącej od r. 2013 zamieszczane są sukcesywnie kolejne numery „Kieleckich Studiów Teologicznych”. Ze względu na konieczność przygotowania niektórych numerów archiwalnych do publikacji, spis treści wszystkich numerów oraz zawartość numerów archiwalnych udostępniana będzie stopniowo, jednak w dziale on-line istnieje możliwość przeszukania zawartości wszystkich numerów dotąd wydanych. Numery z ostatniego roku nie są udostępniane w całości. (więcej)

ISSN: 1730-072X (Print)Wydawca: Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach; Wydawnictwo: „Jedność” Kielce

 
 

KST 2019

2019-01-16

Zapraszamy do publikacji w KST 18/2019  • BazHum
  • CEEOL
  • Index Copernicus

MNISW
6