„Kieleckie Studia Teologiczne” są periodykiem, które powstało w 2002 r. celem integracji kieleckiego środowiska naukowego związanego z Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Obecnie czasopismo publikuje teksty naukowe, recenzje i sprawozdania naukowców nie tylko związanych ze środowiskiem kieleckim, ale również z innymi środowiskami naukowymi w Polsce i za granicą. „Kieleckie Studia Teologiczne” są czasopismem recenzowanym i punktowanym. Celem czasopisma jest upowszechnianie wiedzy naukowej z zakresu nauk teologicznych, a wszczególności biblistyki, teologii systematycznej, teologii praktycznej, prawa kanonicznego, patrologii i historii Kościoła oraz dziedzin mających bezpośrednie powiązanie z naukami teologicznymi (filozofia, historia, literatura itp.).

Indeksowanie w bazach danych:

  • BazHum
  • CEEOL
  • Index Copernicus

Punktacja MNiSW: 6 pkt., lista B.
Częstotliwość publikowania: rocznik - ukazuje się w grudniu.
Wersja pierwotna: wersja drukowana.
ISSN: 1730-072X (wersja drukowana)
Wydawca: Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach; Wydawnictwo: „Jedność” Kielce
Otwarty dostęp (Open Access)
Kieleckie Studia Teologiczne są czasopismem udostępniającym swą treść na zasadach opcen access. W związku z tym autorzy wnioskujący o publikację zgadzają się na udostępnianie opublikowanych artykułów w tym systemie.

Aktualności

Aktualny numer

Nr 17 (2018)
Opublikowane: 2019-01-08
Wyświetl wszystkie numery