Wrocławski Przegląd Teologiczny / Wrocław Theological Review

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu / Pontifical Faculty of Theology in Wrocław

ul. Katedralna 9

50-328 Wrocław

Polska

Główna osoba do kontaktu

Sławomir Zatwardnicki
Sekretarz redakcji Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego
Tel. 788 473 005

Wsparcie techniczne

Robert Kryński
Tel. 603 072 530