Jews and Their Language in Wujek’s Bible 1599Abstrakt

The author, on the basis of the study of the commentaries and prefaces to Wujek’s Bible of 1599, depicts the image of the Jews, their language and their customs as it was presented by Jakub Wujek and his contemporaneous fellow Jesuits. The author refers to the sources of the information contained in Wujek’s Bible, evaluates it in the context of the religious situation in the Renaissance Polish-Lithuanian Commonwealth and attempts at establishing the realm and power of the influence it had on readers.


Słowa kluczowe

Wujek’s Bible; Jews; Hebrew; Polish-Lithuanian Commonwealth in the Renaissance; the Reformation; the Counter-Reformation

Primary Sources

Nowy Testament Pana naszego IESVSA CHRISTVSA. Z nowu z Laćińskiego y z Gręckiego na Polskie wiernie a szczyrze przełożony: y Argumentami Abo Summariuszami każdych Kśiąg / y Rozdźiałow / y Annotacyami po brzegach obiaśniony. Przydane są Nauki y Przestrogi mało nie za każdym Rozdźiałem: Porownanie Ewangelistow SS. Dźieie y drogi rozmaite Piotra y Pawła S. y Regestr rzeczy głownieyszych na końcu. Przez D. Iakvba Wvyka, Theologa Societatis Iesv. Z dozwoleniem Starszych. Pod rozsądek Kośćioła S. Powszechnego Rzymskiego wszytko niech podlęże, Kraków, A. Piotrkowczyk, 1593, 4° (copy: National Ossoliński Institute in Wrocław, catalogue number XVI.Qu.3065).

BIBLIA TO IEST KSIĘGI STAREGO Y NOWEGO TESTAMNET V WEDŁVG ŁACINSKIEGO przekładu starego, w kośćiele powszechnym przyiętego, na Polski ięzyk z nowu z pilnośćią przełożone, Z DOKŁADANIEM TEXT V ZYDOWSKIEGO y Greckiego, y z wykładem Katholickim, trudniejszych mieysc do obrony Wiary swiętey powszechney przeciw kacerztwóm tych czasów nalezących: Pr zez D. Iakvba Wv yk a z Wągrowca, Theologa Societatis Iesv. Z dozwoleniem Stolice Apost olskiey, a nakładem Iego M. Kśiędza Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, etć. wydane, Kraków, Drukarnia Łazarzowa, 1599, 2 (copy: Warsaw University Library, catalogue number Sd. 612.49).

Nowy Testament w przekładzie Ks. Dr Jakuba Wujka T.J. z roku 1593 (ed. W. Smereka) (Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1966).

Secondary Sources

Piechnik L., Dzieje Akademii Wileńskiej, Vol. 1–3 (Rzym: Apud ‘Institutum Historicum Societatis Jesu’ 1983–1987).

Piechnik L., Powstanie i rozwój jezuickiej „Ratio studiorum” (1548–1599) (Studia i Materiały do Dziejów Jezuitów Polskich, Vol. 11) (Kraków: WAM 2003).

Pietkiewicz R., W poszukiwaniu „szczyrego słowa Bożego”. Recepcja zachodnioeuropejskiej hebraistyki w studiach chrześcijańskich w Rzeczypospolitej doby renesansu (Rozprawy Naukowe PWT we Wrocławiu, Vol. 86) (Wrocław: PWT we Wrocławiu 2011).

Sieg F., “Jakub Wujek – Life and Work from a Perspective of 400 Years,” in F. Sieg and others, Studies on the Bible. To Commemorate the 400th Anniversary of the Publication of Jakub Wujek’s Translation of the Bible 1599–1999 (Warszawa 2000) 7–15.

Siess-Krzyszkowski S., “Warianty typograficzne Biblii brzeskiej (Тыпаграфічныя варыянты Брэсцкай Бібліі)”, [in:] Брэсцкая Біблія – унікальны помнік культуры ХVI стагоддзя. Новыя даследаванні і матэрыялы (Biblia Brzeska – unikatowy zabytek kultury VI wieku. Nowe badania i materiały) (ed. W. Walecki) (Brest 2015) 41–67 (in Polish) and 68–95 (in Belorussian).

Sikora A.R., “Reedycje Biblii ks. Jakuba Wujka z 1599 roku,” in Biblia Jakuba Wujka w życiu i kulturze narodu polskiego. Artykuły opracowane na podstawie referatów wygłoszonych na sesji naukowej pt. „Biblia Jakuba Wujka w życiu i kulturze narodu polskiego”, w Poznaniu w dniu 25 października 2012 r. (ed. R. Słowiński) (Poznań: Polska Akademia Nauk 2013) 101–123.

Smereka W., “Wstęp,” in Nowy Testament w przekładzie Ks. Dr Jakuba Wujka T.J. z roku 1593 (ed. W. Smereka) (Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1966) VII–XLVIII.

Pilarczyk K., “Biblia Radziwiłłowska vel Brzeska, vel Pińczowska. W 450. rocznicę jej wydania”, Collectanea Theologica 84/1 (2014) 64–104.

Opublikowane
2019-01-07


Dział
Images of the Jews

Udostępnij

Pietkiewicz, R. (2019). Jews and Their Language in Wujek’s Bible 1599. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 26(1), 9-18. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/wpt/article/view/2023

Rajmund Pietkiewicz  rajek@post.pl
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu / Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland  Polska

Rajmund Pietkiewicz – born on 19 February 1970 in Oleśnica (Poland), PhD in humanities (bibliology) – the University of Wrocław (2003); PhD in theology (biblical theology) – Pontifical Faculty of Theology in Wrocław (2004); licence in biblical sciences – Pontifical Biblical Institute “Biblicum” in Rome (2008); post-doctoral degree in theology (biblical theology) – Pontifical Faculty of Theology in Wrocław (2012). The Director of the Chair of the Old Testament Exegesis at Pontifical Faculty of Theology in Wrocław. The lecturer of Old Testament Exegesis and Hebrew language. He specialises in the study on biblical translations, especially Polish ones dating back to the period of Reformation and Renaissance. Since September 2014 the Deputy Vice-Chancellor for Academic and Educational Matters at Pontifical Faculty of Theology in Wrocław. The main publications: „In the Search of a Genuine God’s Word”. Reception of Western Hebrew Studies in Christian Research in the Polish-Lithuanian Commonwealth of Renaissance period (2011), Biblia Polonorum. The History of the Bible in the Polish Language, vol. 1: From the Beginnings to 1638 (2016); vol. 5: The Millennium Bible (1965–2015) (2015). The last book have received from Committee of Theology of the Polish Academy of Sciences the award “The Book of 2015”.
CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0